Vyhledat

Mám nárok na mzdu když mne zaměstnavatel poslal pracovat z domu, anebo nemá pro mne práci?

Jestliže pracujeme z domova a ne v prostorách zaměstnavatele

  • ze strany zaměstnavatele nedochází ke krácení mzdy. Jedná se stále o vykonanou práci, za kterou nám náleží mzda dle platového výměru.


Jestliže pro nás zaměstnavatel nemá práci

  • ze strany zaměstnavatele dochází ke krácení mzdy - zaměstnanec má nárok na 60% mzdy.

9 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol