Vyhledat

Měl jsem teď podat daňové přiznání? Aneb kdy podat daňové přiznání v době koronavirové

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně za období roku 2019 do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.

  • Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

  • Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.


Plošné prominutí se týká i daně z nabytí nemovitých věcí.

  • k období od 31. března 2020 do 31. července 2020 podáno daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a daň

  • záloha na tuto daň budou uhrazeny nejpozději do 31. srpna 2020


Budou prominuty sankce:

  • pozdní podání daňového přiznání,

  • úrok z prodlení 

  • úrok z posečkané částky


Co poplatníkům doporučujeme? Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, nejlépe prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou.

  • Od úterý 24. března 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin.


Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Zdroj:https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500