Vyhledat

Minimální mzda pro řidiče stoupla od 1.1.2021 ve Francii, Německu a Rakousku

Určitě nemusíme připomínat, že řidiči v těchto zemích dosáhly těchto výhod jen díky tomu, že jsou ochotni vytvořit silné odbory.