Vyhledat

Minimální mzda pro řidiče stoupla od 1.1.2021 ve Francii, Německu a Rakousku

Určitě nemusíme připomínat, že řidiči v těchto zemích dosáhly těchto výhod jen díky tomu, že jsou ochotni vytvořit silné odbory.
307 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol