Vyhledat

Ministerstvo financí vám umožní až na půl roku odložit splácení úvěrů a hypoték

Kdo si může odložit splátky:

 • běžní spotřebitelé, 

 • OSVČ,

 • firmy


Splátky se odloží od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém oznámíte záměr svému věřiteli, a prohlásíte, že k tomuto kroku přistupujete z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. 

Jaké splátky si můžete odložit U spotřebitelských a podnikatelských úvěrů,

 • které byly sjednány a čerpány před 26.3.2020.


U hypoték

 • pouze u smluv sjednaných před 26.3.2020,

 • čerpány mohou být i po tomto datu.


Týká se všech společností poskytujících úvěr a hypotéku a nebankovní poskytovatele. Nevztahuje se na 

 • kreditní karty, 

 • kontokorentní a revolvingové úvěry, 

 • operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu

 • úvěry u kterých jste byli k 26. březnu 2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů.


Úroky během odkladu Během doby odkladu splátek se váš dluh nadále úročí podle uzavřené smlouvy.

 • Firmy budou úroky platit průběžně i během odložení splátky jistiny, 

 • spotřebitel a OSVČ až po splacení celé jistiny.


Bez poplatků i negativního zápisu v registru Odklad splátek v režimu zákonného moratoria je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků.