Vyhledat

Náhrada pauzy a pravidlo 12 dnů

Jak je to vlastně s náhradami při zkráceném týdenním odpočinku? Máme v tom jasno? Nebo je potřeba se jen ujistit, že si počínáme správně? Zkusme malou rekapitulaci.


Pravidla uvedená v N561/2006 stanovují:

Týdenní doba odpočinku má běžnou dobu trvající 45 hodin nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku trvající nejméně 24 hodin. Řidič musí zahájit týdenní dobu odpočinku nejdéle po 6 x 24 hodinových celcích (144 hodin) od splnění předchozí předepsané týdenní doby odpočinku. Zkrácená týdenní doba odpočinku musí být tedy nahrazena, a to souvisle s kteroukoliv čerpanou dobou odpočinku trvající nejméně 9 hodin před koncem třetího týdne po týdnu, ve kterém došlo ke zkrácení.  Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, se může započítat do jednoho nebo druhého z těchto týdnů, ne však do obou. Pro pokročilé: Doba odpočinku trvající alespoň 69 hodin může být považována za dvě po sobě jdoucí týdenní doby odpočinku (v jednotlivých kalendářních týdnech) za předpokladu, že před daným obdobím ani po něm není porušeno pravidlo 6 x 24 hodin.

Proto:

Vždy se tedy ujistěte a nebojte si to zaznamenat do kalendáře, kdy ke zkrácení týdenního odpočinku došlo. 


Pravidlo 12 dnů jen pro řidiče autobusu V případě užití pravidla 12 dnů podle Nařízení (ES) č. 1073/2009 - zejména řidiče autobusu pro takzvané „okruhy“: Pokud vykonáváte jednorázovou mezinárodní dopravu, můžete odložit týdenní dobu odpočinku na konec dvanáctého dne. Je však požadováno, abyste před začátkem cesty dodržel běžnou dobu odpočinku trvající nejméně 45 hodin a po skončení cesty absolvoval minimálně jednu běžnou a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v celkové délce trvání nejméně 69 hodin. Pozor na to! V tomto případě se jedná o odchylku od požadavků na běžnou týdenní dobu odpočinku ve článku 8 odst. 6 Nařízení 561/2006.

Proto:

Odkládat můžete, ale před je 45 a po bude 69!


Jak tedy na věc ve zkratce?

Náhrada je tedy ve své podstatě čas, kterým jste nedokončili týdenní odpočinek v rozsahu 45 hodin. Proto náhradu můžete přidat ke kterékoliv době odpočinku v rozsahu nejméně 9 hodin a tuto "pauzu" přidat k týdenní době odpočinku avšak maximálně do tří týdnů od jejího zkrácení.


Doufáme, že jsme část témat spojené s náhradami při zkráceném týdenním odpočinku dostatečně probrali.


Odpočívejte. Nezkráceně. Naberte dostatek sil na další šťastnou cestu! Hezkou neděli!


#regulace #n561 #kamioňáci #řidičisobě253 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol