Vyhledat

Německé spolkové země prodlužují výjimku ze zákazu jízdy kamionů

BGL zveřejnil aktualizaci výjimek ze zákazu jízdy kamionů, kde po čase došlo k významnějším změnám.


  • Meklenbursko - Přední Pomořansko - do 5.4. (všechny přepravy kromě nadrozměrných)

  • Dolní Sasko - do 30.6. (všechny přepravy kromě nadrozměrných)

  • Severní Porýní - Vestfálsko - do 5.4. (všechny přepravy kromě nadrozměrných)

  • Sasko - Anhaltsko - do 5.4. (jen nutné jízdy)

  • Brémy - do 5.4. (všechny přepravy)