Vyhledat

Německo - výjimky z pravidla 561 a jejich aktuální platnost v době koronaviru

Německé spolkové země přijaly různé úlevy z pravidla 561. Celoněmecká pravidla jsou:


  • čl.6(1) prodloužení max. denní doby řízení na 10 h max. 5x týdně

  • čl.8(6) řidič může vykonat dva po sobě zkrácené týdenní odpočinky, za předpokladu že v následujících čtyřech po sobě jdoucích kalendářních týdnech vykoná čtyři týdenní odpočinky, z nichž dva budou běžné.

  • Německo dočasně ruší zákazy jízd během víkendů a státních svátků pro nákladní vozidla nad 7,5t. Přehled podle jednotlivých spolkových zemí je uveden ve zprávě.


Jednotlivé spolkové země pak mají další specifické výjimky s různou dobou platnosti: