Vyhledat

Německo: Alternativní způsoby pohonu přináší další úspory dopravcům

Nejenže mají dopravci výhodu v možnosti nižšího nákladu na palivo, mýtné a možnost najet tam, kam zákazník skutečně potřebuje. Je zde další benefit těchto vozidel, a to v podobě vyššího zatížení a více odvezeného zboží než s běžnými nákladními vozidly. Každý, kdo řídí kombinace nákladních vozidel s alternativními pohony, by neměl mít žádné nevýhody, pokud jde o užitečné zatížení.

V Německu se zastávají alternativních pohonů natolik, že krom výše uvedených benefitů, u nákladních vozidel a kombinací nákladních vozidel s pohonem bez emisí by hmotnostní limity měly být zvýšeny až o dvě tuny, aby se vyrovnala vyšší pohotovostní hmotnost. Představuje to návrh ministerstva dopravy, kterým se mění pravidla pro vydávání licencí k silniční dopravě, která byla na konci minulého týdne předložena ke schválení Spolkové radě. Plánuje se také zvládnutí zvláštního předpisu pro nákladní dopravu v kombinované dopravě a usnadnit přepravu 45 stopových kontejnerů.

Podrobně lze přípustnou celkovou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy s ohledem na zatížení na nápravu v budoucnu překročit až o dvě tuny, pokud má pohon bez emisí ve smyslu příslušných předpisů EU - ve skutečnosti vozidla na elektrický pohon nebo palivový článek - a je proto těžší je jako srovnatelné konvenční vozidlo.

Vozidla s jinými alternativními pohony - například pohony na zemní plyn - obdrží bonus ve výši jedné tuny jako dříve. Odpovídající možnost ve směrnici EU o hmotnostech a měřeních byla provedena na konci roku 2018 55. výjimečným nařízením o pravidlech vydávání licencí pro silniční dopravu.

Sdružení nákladní dopravy BGL se nechalo slyšet, že nové nařízení vítá. Hmotnostní bonus byl dosud platný pouze pro samotné motorové vozidlo, ale ne pro kombinace.

Třínápravový nákladní vůz a dvounápravový nebo třínápravový přívěs zůstanou na limitu 44 tun, v budoucnu bude také možné kombinovat a tonáž upravit.