top of page
Vyhledat

Německo apeluje na řidiče, aby dodržovali zákaz jízdy

BAG zveřejnil apel na řidiče a dopravce, aby se seznámili se znovuzavedením  zákazu řízení po zrušení výjimek, které byly zavedeny v reakci na Covid-19.


Tento víkend byl posledním, kdy byli kontroloři tolerantní k nedodržení zákazu. Od následujícího týdne jejich nedodržení již bude postihovat.

V neděli a ve svátcích, od 00:00 do 22:00 hod, nesmějí být na silnicích nákladní vozidla a přívěsy s celkovou přípustnou hmotností nad 7,5 tun.

Kromě nedělních zákazů jsou v Německu letos tyto celostátní svátky:

 • 3. 10. Den německé jednoty

 • 31.10. Den reformace - v Braniborsku, Brémách, Hamburku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Dolním Sasku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Šlesvicku-Holštýnsku a Durynsku

 • 1.11. Den Všech svatých - v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcku a Sársku

 • 1. a 2. Štědrý den


Zákaz se nevztahuje pro vozidla:

 • kombinované železniční a silniční nákladní dopravy od odesílatele do nejbližší vhodné nakládací stanice nebo z nejbližší vhodné vykládací stanice k příjemci, avšak pouze do vzdálenosti okruhu 200 km

 • kombinované nákladní dopravy přístavu - komunikace mezi nakládacím a vykládacím bodem a přístavem v okruhu nejvýše 150 kilometrů (nakládka nebo vykládka)

 • přepravy

 • čerstvé mléko a čerstvé mléčné výrobky

 • čerstvé maso a čerstvé masné výrobky

 • čerstvé ryby, živé ryby a výrobky z nich

 • rychle se kazící potraviny, ovoce a zelenina

 • použití vyprošťovacích, odtahových a havarijních vozidel v případě nehody nebo jiné mimořádné události

 • přeprava živých včel

BAG neočekává, že by řidiči byli ze strany dopravců neupozorněni a s tímto též pracuje. Vzhledem ke srovnání předešlého víkendu již očekává plnou spolupráci a respekt ze strany řidičů. Pokud tedy budete projíždět následující víkend přes Německo, nevyjíždějte v době nedělního zákazu.793 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů. Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

bottom of page