Vyhledat

Německo: Braniborsko se přidalo ke spolkovým zemím, kde neplatí výjimky

  • Braniborsko zrušilo svoji výjimku pro víkendové a sváteční zájezdy, rozšířilo seznam spolkových zemí úplně bez výjimky na 6

  • Dnes vydalo BAG aktualizovaný seznam spolkových zemí bez Pomořanska a Falcka. Domníváme se, že je to chyba, že kolegům z BAG tohle uniklo. Proto je v tabulce necháváme i s informacemi z poslední aktualizace z 30.6.


272 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol