Vyhledat

Německo: Braniborsko se přidalo ke spolkovým zemím, kde neplatí výjimky

  • Braniborsko zrušilo svoji výjimku pro víkendové a sváteční zájezdy, rozšířilo seznam spolkových zemí úplně bez výjimky na 6

  • Dnes vydalo BAG aktualizovaný seznam spolkových zemí bez Pomořanska a Falcka. Domníváme se, že je to chyba, že kolegům z BAG tohle uniklo. Proto je v tabulce necháváme i s informacemi z poslední aktualizace z 30.6.