Vyhledat

Německo - jaké pokuty hrozí při chybném používání karty řidiče?

V dnešní době si každý uvědomuje účel a důležitost tachografu. Ne každému jsou ale jasné pokuty, které hrozí na nesprávné používání.


V Německu uděluje Policie tyto pokuty:Nebylo zajištěno správné fungování nebo použití ovládacího zařízení nebo karty


  • řidič: 250 EUR /

  • podnikatel: 750 EUR

Nebyl použit záznamový list ani karta řidiče (za 24 hodin)

  • řidič: 250 EUR

Karta řidiče nebyla pro kontrolu (každé 24hodinové období) přenášena nebo předávána včas

  • řidič: 75 EUR, pokud byla kontrola obtížná /

  • řidič: 250 EUR, pokud nebyla kontrola provedena

Výtisky a záznamy způsobené ztrátou, odcizením, poškozením nebo chybnou funkcí karty řidiče nemohly být provedeny (za 24 hodin)

  • řidič: 75 EUR, pokud byla kontrola obtížná /

  • ridič: 250 EUR, pokud nebyla provedena kontrola

Cestování bez karty řidiče déle než 15 dnů bez oprávnění (24 hodin)

  • řidič: 50 EUR

  • tato 24hodinová doba znamená, že každý, kdo se prokáže, že je pryč tři dny bez karty řidiče, neplatí 250 EUR, ale 750 EUR!

2 235 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol