Vyhledat

Německo - přehled některých opatření pro boj s COVID-19

Přestože se pravděpodobně většiny našich čtenářů netýkají rozhodnutí německé vlády o karanténě svých občanů nebo podpoře svých podnikatelů, může to být alespoň zajímavé z pohledu srovnání se situací u nás.Karanténa

do 19.4.2020 

  • zákazu schůzky více než dvou osob na veřejnosti s výjimkou pro členy domácnosti

  • znovuzavedení hraničních kontrol na vnitřních schengenských hranicích do Francie, Lucemburska, Švýcarska, Dánska, Itálie, Španělska a Rakouska

  • jednotlivci ze zemí mimo EU, počínaje 18.3.2020 na 30 dnů nemohou vstoupit do země.


od 2.4.2020

  •  vláda souhlasila s výjimečným povolením sezónních zemědělských pracovníků vstoupit do země za přísných požadavků


do 30.4.2020

  • omezení v cestovním ruchu pro všechny země platí do konce dubna


Vybrané informace o podpoře firmám

  • celková fiskální opatření a finanční prostředky poskytnuté k dalšímu zpomalení šíření viru, zajištění nejlepší možné lékařské péče a ochraně ekonomiky činí více než 1 bilion EUR (včetně dalších 156 miliard EUR z dodatečného rozpočtu 2020)

  • koaliční strany se dohodly na dodatečném investičním balíčku ve výši 3,1 miliardy EUR ročně v období 2021–2024 financovaném z rozpočtového přebytku v roce 2019

  • Poskytování likvidity postiženým firmám prostřednictvím programů KfW s neomezeným úvěrem. Omezení velikosti firmy pro podporu likvidity bude upraveno směrem nahoru. Objem záruk poskytovaných záručními bankami se zdvojnásobí na 2,5 miliardy EUR.

  • 6.4.2020 bylo oznámeno, že firmy budou moci požádat o okamžité půjčky prostřednictvím KfW se 100% státní zárukou v hodnotě až 25% z roku 2019, maximální částkou 500 000 EUR a 800 000 EUR pro firmy s 10 až 50 zaměstnanci a ti s více než 50 zaměstnanci. Screening bude usnadněn a bude založen pouze na minulé ziskovosti, podmínky zahrnují úrokovou sazbu 3% a splatnost deset let. Úvěry mohou být v průběhu času převedeny na běžné úvěry KfW na základě obvyklých opatření ke kontrole rizik ze strany bank.

  • dále byla 6.4. oznámena přímá podpora samostatně výdělečně činných osob a malých podniků s méně než 10 zaměstnanci až do 15 000 EUR na firmu (celkem se předpokládá 50 miliard EUR).