Vyhledat

Německo postaví 4000 nových parkovacích míst

Každou noc hledá v Německu s problémy zhruba 23500 kamioňáků parkovací místo pro svůj kamion a nakonec zaparkují na místě, kde je to zakázáno. Vychází to z nové studie provedené v Německu. Obzvlášť prekérní je situace v Bavorsku a Severním Porýní - Westfálsku. Uvedl to ve svém článku ADAC.

  • Jen 70000 kamionů nalezne parkovací místo u dálnic

  • Nejvíce parkovacích míst chybí v Bavorsku a Severním Porýní - Westfálsku

  • Kamiony zaparkované v zákazu parkování ohrožují bezpečnost provozu

  • Němci investují 90 mil. EUR do výstavby 4000 nových parkovacích míst

I přesto, že v posledních letech bylo vystavěno mnoho nových parkovacích míst, zdaleka to nestačí. A jelikož prognózy předpovídají pokračování růstu počtu kamionů, další intenzivní investice jsou nevyhnutelné.

ADAC doporučuje investovat do inteligentních naváděcích systémů, jejichž využití a funkce jsou zatím v plenkách. Kromě toho je potřeba zapojit ve větší míře soukromé investory a rozšiřovat i stávající odpočívadla a parkoviště.


Investice za 90 mil. EUR do 4000 nových parkovacích míst začne dle německého Ministerstva dopravy již v 1. pololetí 2021.Zkontrolujte si aktuální zákazy jízdy kamionů na www.d365.cz/zakazy-jizdy a přečtěte si o N561 na www.d365.cz/N561