Vyhledat

Německo potvrdilo zákaz antiradarů z mobilu

Používání radarových výstražných zařízení je upraveno v §23 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je výslovně zakázáno používat veškerá zařízení, která mohou varovat řidiče vozidla před měření rychlosti radary. Důležité je, že se již vztahuje i na telefonní aplikace, což mnoho řidičů ještě nevnímá vážně.


Jak zákon vymezuje používání antiradarů a jak jej zakotvuje

V podstatné míře jsou řidiči již roky obeznámeni o tom, že nesmí používat technická zařízení, která

  • jsou určena k zobrazování opatření a monitorování provozu, jako jsou například rychlostní radary

  • nesmí být obsluhována řidičem vozidla nebo přepravována ve vozidle v připraveném stavu upozornit řidiče předem

Dále je vymezen zákaz pro radarová výstražná zařízení nebo laserová rušicí zařízení. Je třeba dodat, že toto pravidlo se také výslovně vztahuje na zařízení, která

  • lze použít k varování před rychlostními radary, a to nejen na zařízení, která jsou k tomu speciálně navržena

Zákonodárce uzavírá šedou oblast (takzvanou nepokrytou část zákonem), na kterou se mobilní telefony ze zákona vztahují.

Ve skutečnosti se v praxi pokutování dělo již před novelizací zákona StVO. Nyní je ze strany BAG upozorňováno, aby bylo známo, že se nyní

  • výslovně vztahují také na mobilní telefony

Spolkové země Německa, i když zrušily některé novelizační změny, tuto část nezrušily a je v plné platnosti. Nový StVO, rovněž definuje jak by mělo probíhat skutečné ovládání mobilního telefonu.

Policie ujišťuje, že telefon není přistiženým zabaven, ani znehodnocen.