Vyhledat

Německo prodlužuje výjimky z Nařízení 561/2006 u vybraných druhů přeprav do 17.5.2020

Spolková vláda v důsledku COVID-19 rozhodla povolit výjimky z denních dob řízení a týdenních dob odpočinku. Úprava je řešena pro řidiče vozidel nákladní silniční dopravě a to za těchto podmínek: a) každodenní zboží, zejména potraviny a krmivo, mezi výrobními, skladovacími a prodejními místy, b) zboží pro lékařskou péči, kontrolu a řízení pandemie SARS-CoV-2 (zejména také výrobky pro analýzu infekce, ochranné prostředky související s infekcí, dezinfekční prostředky atd.), c) pro převoz paliva. Povolí výjimky z Nařízení 561/2006, jsou následující, 

  • Denní doba řízení může být prodloužena na 10 hodin maximálně pětkrát týdně. Je potřeba dodržovat ustanovení o maximální povolené době řízení týdně (56 hodin) a dvojnásobném týdnu (90 hodin).


  • Lze použít dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku za předpokladu, že alespoň čtyři týdenní doby odpočinku jsou čerpány ve čtyřech po sobě následujících týdnech, z nichž alespoň dvě musí být pravidelnými týdenními dobami odpočinku. Pokud byly použity dvě zkrácené doby odpočinku za sebou, musí být další odpočinková doba - jako náhrada za tyto dvě zkrácené doby odpočinku - odebrána před následující dobou týdenního odpočinku (odchylka od čl. 8 odst. 6 nařízení (ES) č. 561/2006).

Výjimky lze použít pouze za předpokladu, že tím není ovlivněna bezpečnost provozu. Spolkový úřad zohledňuje výše uvedené výjimky pro všechna vozidla bez ohledu na přípustnou celkovou hmotnost