Vyhledat

Německo: v dalších 3 spolkových zemích skončily výjimky zákazu jízdy v neděli a svátek

  • Spolkové země Hesensko a Pomořansko ukončily k 30.6.2020 výjimky ze zákazu jízdy v neděli a státní svátek. Jelikož obě země neměly výjimku pro letní zákazy jízdy v sobotu, přidaly se ke 3 dalším spolkovým zemím, ve kterých platí "predcovidový" režim

  • Spolková země Bádensko - Württembersko rovněž ukončila výjimku ze zákazu jízdy v neděli a státní svátky, ale ponechala v platnosti výjimku pro letní zákazy jízdy v sobotu