Vyhledat

Německo zavádí dočasné hraniční kontroly

Od 16. 3. 2020 zavádí Německo dočasné hraniční kontroly a hranicích s Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem a Dánskem.

Přeshraniční přeprava zboží a doprava dojíždějících osob je stále možná. Nicméně cestující mají zákaz vjezdu/ výjezdu před výše uvedené hranice v případě, že nemají platný důvod pro jejich cestu. Toto opatření platí také pro osoby, které vykazují příznaky nákazy. Zaměstnaní dojíždějící pracovníci musejí prokázat oprávněnost přeshraničního přejezdu.

Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.

  • Všeruby - EschlkamIX/1 - IX/2

  • Jiříkov - NeugersdorfIII/6 - III/7

  • Vojtanov - SchönbergXXI/22/23 - XXI/22/24

  • Cínovec - AltenbergX/15/2 - X/15/3

  • Petrovice - LückendorfI/11 - I/12

  • Boží dar - OberwiesenthalXVII/1 - XVII/2

15 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol