Vyhledat

Německo zavádí povinné roušky pro řidiče po vystoupení z kamionu

Všechny německé spolkové státy zavedly právní předpisy, které stanoví povinné používání obličejových roušek, aby se zabránilo dalšímu šíření viru COVID-19.

Proto, aby se zajistilo, že zákonné požadavky budou definitivně splněny, BGL doporučuje, aby řidiči při každém opuštění kabiny vozidla používali obličejovou masku.