Vyhledat

Nejčtenější články minulého týdne od 12.10. do 18.10.

Dispečink365 opět přináší přehled nejlepších článků minulého týdne!

  1. Přísné kontroly doby odpočinku v kabině ve Španělsku od 12.10. - zaujala vás velká kontrolní akce ve Španělsku

  2. Francouzi tvrdě pokutují odpočinek v lehkých užitkových vozech. Pozor - pokutu platí zaměstnavatel! - Novinky o N561 zajímají každého řidiče

  3. Portugalská stezka ve Francii bude zpoplatněna - velmi nebezpečná silnice navzdory opravám láká obrovské množství řidičů

  4. 1. lekce překladů z kamionštiny

  5. Nové a přehlednější zákazy

  6. Klíčové pasáže novelizace N561, které potřebujete znát

  7. Inspekce na Polsko-Německé hranici dohlíží na neoprávněnou kabotáž

  8. Zvýšené pokuty za překročení rychlosti ve zvláštních situacích

  9. Rakousko opět prodlouží hraniční kontroly

  10. Zákazy ve Španělsku - proč jim nikdo nerozumí?

Jsou pro vás naše články zajímavé a užitečné? Podpořte nás tím, že se stanete našimi členy. Pracujeme pro vás již přes půl roku bez nároku na honorář, svým členstvím pomůžete projektu, který poskytuje informace, rady a pomoc řidičům zdarma. Registrujte se na www.d365.cz/clenstvi.
12 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol