Vyhledat

Nejoblíbenější články minulého týdne

Dispečink365 opět přináší přehled nejlepších článků minulého týdne!

  1. EU nesouhlasí s novinkou v Itálii - pokutama za rychlost na základě dat z tachografu

  2. Itálie dočasně pozastavuje zákazy jízdy kamionů

  3. Španělsko krátkodobě ruší zákazy jízdy kamionů

  4. Kontrola kabotáže ze strany BAG

  5. Úplná uzavírka A40 v prosinci

  6. Zákazy jízdy kamionů v Evropě tento týden

  7. Státy začínají dočasně rušit zákazy jízdy

  8. Pozor na nové radary v oblasti Wuppertalu

  9. Španělé přidávají větší počet nových rychlostních radarů

  10. Švédsko zavádí kontroly svých hranic na 6 měsíců na ochranu před terorismem


Jsou pro vás naše články zajímavé a užitečné? Podpořte nás tím, že se stanete našimi členy. Pracujeme pro vás již přes půl roku bez nároku na honorář, svým členstvím pomůžete projektu, který poskytuje informace, rady a pomoc řidičům zdarma. Registrujte se na www.d365.cz/clenstvi.
31 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol