Vyhledat

Nezapomeňte si cestovní pas cestou do Velké Británie

Řidiči nákladních vozů pozor - od 1.10.2021 je při jízdě do Velké Británie potřeba mít sebou cestovní pas! Občanský průkaz již nebude akceptován.


#d365 #dispecink365 #dispecing365 #truck #kamion #ridic #vodic #VelkaBritanie #pas #cestovnipas #obcanskyprukaz #Brexit
189 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol