Vyhledat

Noční uzavírka parkoviště Waremme prodloužena

Guvernér Liège rozhodl, že vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny nesmějí od 20:00 do 7:00 parkovat na dálničním parkovišti Waremme (E40 / A3 směrem do Bruselu). Toto opatření, platné na období od 31. srpna do 11. září 2020, bylo znovu přijato v reakci na problémy s transmigranty.

Uzavření parkoviště vidí tamní vláda jako účinné v boji proti krádežím zboží na parkovištích. Navzdory malého počtu parkovacích zázemí se rozhodl Guvernér pro toto radikální řešení, aby zajistil bezpečnost v případě neudržitelného nárůstu krádeží a narůstajícího počtu přepadených řidičů.

Na této trase, se v posledních měsících stávalo několik parkovišť takzvaně neuhlídatelných a v rámci bezpečnosti jak samotných řidičů, tak jejich nákladů, musí být řešení progresivní vůči nárůstu. Není to příjemné pro obsluhu, ani kontrolory vykazovat z připraveného parkoviště řidiče, kteří potřebují zázemí k čerpání přestávky. Ovšem je to stále bezpečnější, než dnešní situace.

Situace kolem parkování nákladních vozidel je diskutabilní a guvernér hledá i jiná řešení, která budou účinná. V tento okamžik, je však situace natolik nestabilní, že k prodloužení zákazu muselo nevyhnutelně dojít.