Vyhledat

Nová pravidla o úhlech slepého bodu vozidel nad 3.5 tuny ve Francii

Dobrá viditelnost řidiče v provozu je zásadní. Francouzi zveřejnili náhled vyhlášky, který objasňuje předem, jak mají být vozidla označeny. Toto opatření bylo zavedeno zákonem č. 2019-1428 ze dne 24. prosince 2019 a vytvořením nového článku L.313-1 v silničním zákoníku.


Tento článek stanoví, že vozidla nad 3,5 tuny budou opatřena značením ukazujícím polohu mrtvých úhlů vozidla, která budou viditelná pro ostatní účastníky silničního provozu a umístěna v souladu s příslušnými postupy pro co nejlepší viditelnost (zejména cyklistů, chodců a uživatelů osobních vozidel). Cílem je snížit počet nehod způsobený těžkými nákladními vozidly v městském provozu.

Vyhláška, která byla právě zveřejněna, poskytuje určitá objasnění novým článkem R.313-32-1, který je zaveden v silničním zákoníku:

  • jedná se o vozidla s celkovou přípustnou hmotností naloženého vozidla převyšující 3,5 tuny jedoucí v městském provozu

  • tato vozidla musí být opatřeny značkou označující polohu mrtvých úhlů, která musí být viditelná na bocích a na zadní části vozidla

  • vylučují se vozidla, která nejsou určena k jízdě v městském prostředí, jakými jsou zemědělská a lesnická vozidla, vozidla pro zimní službu, zásahová vozidla služeb spravujících dálnice nebo silnice se dvěma samostatnými vozovkami

Toto značení vstoupí v platnost od 1. ledna 2021 a nedodržení této povinnosti bude penalizováno podle 4. třídy.


Související články

www.d365.cz/post/francie-nově-klasifikuje-nedodržení-týdenního-odpočinku-jako-trestní-čin-1