Vyhledat

Nová pravidla pokut a zákazu řízení v Německu některé spolkové země přestaly používat

Nový katalog pokut s vyššími pokutami a zákazy řízení za přestupky rychlé jízdy se již v několika spolkových státech nepoužívá. Jak vše prozatím naznačují zástupci vlád jednotlivých států Německa, nebudou používat stávající právní předpisy v probíhajících řízení o přestupcích. V pátek na žádost německé tiskové agentury v Mnichově v Bavorsku ministr vnitra Joachim Herrmann toto potvrdil. Byly vyjmenovány tyto spolkové země:

  • Severní Porýní-Vestfálsko

  • Šlesvicko-Holštýnsko

  • Hamburk

  • Meklenbursko-Přední Pomořansko

  • Dolní Sasko

  • Porýní-Falcko