Vyhledat

Nový silniční zákon v Německu zastaven, zažádejte si o vrácení řidičských průkazů zpět!

Nový silniční zákon a katalog pokut v Německu v jeho některých částech jsou neplatné kvůli formální chybě. I přesto mnoho pokut je legálních a budou se po řidičích vymáhat. Stovky tisíc řidičů v Německu jsou v současné době velmi znepokojení a rozhořčení protože nevědí, co se vlastně děje poté, co byl začátkem července vyřazen nový katalog pokut z platnosti. Zda jsou tedy právem pozastaveny řidičské průkazy přestupců nebo budou od zákazu řízení zproštěni, včetně vymáhané nebo protiprávně zaplacené pokuty. Poté, co byl nový, výrazně zpřísněný katalog pokut, který vstoupil v platnost na konci dubna spolu se změnou pravidel silničního provozu, zneplatněn z důvodu formální chyby, žádná spolková zeměne se zatím k věci oficiálně nevyjádřila. Kromě právních otázek to souvisí také s tím, že některé země chtějí zachovat přísnější pravidla, ale jiné by se raději vrátily ke starému katalogu pokut. Protože podle nového nařízení mohou být řidičské průkazy odňaty, pokud řidič jel rychleji o více než 21 km/h v městských oblastech a 26 km/h mimo město. Dříve byly limity ve městě nad 31 km/h a venku 41 km/h. Současně i sankce za překročení rychlosti jsou podle nového nyní pozastaveného katalogu, dvojnásobné.

Řidiči pozor!

Stát Braniborsko se nyní rozhodl zrušit zákazy řízení podle nového zákona a vrátit řidičské průkazy, které již byly zabaveny na místě. Kromě toho prozatím není třeba platit pokuty za právně závazná oznámení. Ministr vnitra Michael Stübgen (CDU) zastavil takto nový chaos a polemikou ve čtvrtek s okamžitým účinkem. Díky tomu se Braniborsko vzdává dohody i mezi státy.

Jak reagují ostatní spolkové země?

Před týdnem, 13. července, se země v konferenčním hovoru na úrovni resortů rozhodly, že zákazy řízení budou přezkoumány a zrušeny a řidičské průkazy mohou být vráceny zpět řidičům. Zároveň však bylo rozhodnuto, že budou vymáhány právně závazné pokuty vydané podle nové vyhlášky. Oznámení se stávají konečnými, pokud do dvou týdnů nebudou vzneseny žádné námitky a odvolání. V některých spolkových státech samy orgány správy podniknou kroky k vrácení řidičských průkazů zpět řidičům. V jiných spolkových státech musí řidiči o to požádat sami.

Pokud vám tedy byl na základě nového zákona odebrán řidičský průkaz, obratem požádejte spolkový stát o jeho navrácení.