Vyhledat

Otázka: mám nárok na mzdu, když jsem v karanténě z důvodu koronaviru? Komu hlásím karanténu?

Karanténa jako překážka v práci


V případě karantény se jedná o překážku na straně zaměstnance, který musí tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli a doložit jeho nařízení od hygienické stanice či v podobě neschopenky vystavené lékařem, kde je popsané i její trvání. Zaměstnavatel musí zaměstnanci pracovní volno poskytnout a má právo si informace od zaměstnance ověřit. Důležité je, že v průběhu karantény má zaměstnanec nadále nárok na plat!