Vyhledat

Pět klíčových věcí, které ulehčí život kamioňáka

Tento článek nepochybně vyvolá řadu diskusí, protože co člověk to vlastní názor. A jsme za to rádi, podělte se o svůj pohled. Dnešní téma bychom chtěli pojmout z pohledu, co má největší vliv na pracovní pohodu a komfort řidiče. Čím předejdete nejvíce stresu.

1. Znalost legislativy

Dopravní legislativa je z roku na rok složitější a přísnější. Její znalost, nebo spíše neznalost vede ke komplikacím nebo dokonce finančním postihům. Které předpisy patří mezi ty, jejichž znalost vám nejvíce pomůže?

  • Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 - je to novela známé (ES) č. 561/2006 - stanovuje minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku

  • Nařízení (EU) č. 165/2014 - definuje pravidla používání tachografů v silniční dopravě

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59 / ES o počáteční kvalifikaci a pravidelném školení řidičů

  • Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

2. Vybavený a udržovaný tahač

Nadstandardní komunikační a telematická zařízení zlepší kvaitu života řidiče v kabině vozidla i zvýší ekonomiku pro dopravce. V neposlední řadě se jedná o zásadní kombinaci bezpečnosti v provozu. Typy tahačů a jejich provedení, se musí přizpůsobit svému využití. GPS polohovače a trasovací služby musí být s tahačem v naprosté shodě. Společnosti vyrábějící tahače, jako například Volvo, Mercedes nebo Daf potvrzují svou dominantu v dopravě a jejich skutečné přizpůsobení.

Rovněž pravidelná údržba vedoucí ke spolehlivému a bezpečnému vozidlu může ušetřit spoustu času stráveného na nebezpečném místě, kde musíte odstavit porouchaný kamion.