Vyhledat

Přehled zákazů na klíčových dálničních úsecích v Německu

Covid-19 má 2 protichůdné dopady na nákladní dopravu

  • na jednu stranu přinesl výjimky, které ve vícero spolkových zemích uomžňují jízdu v sobotu a neděli, tj ve dnech, kdy by jinak byla jízda zakázána

  • na druhou stranu je velkou komplikací to, že některé spolkové země výjimky drží, jiné se již vrátily ke starým zákazům. V praxi to vypadá např. tak, že na části dálnice v neděli jet můžete, ale na jiném úseku musíte zastavit, protože jste se dostali do jiné spolkové země

Pokusili jsme se udělat seznam klíčových dálničních tahů v Německu a přidat k nim informace, které by vám mohly být užitečné v pochopení kde si máte dávat pozor na zákazy, resp. jestli ta vaše dálnice je v pohodě nebo ne:

  • kterou spolkovou zemí nebo zěmemi dálnice prochází

  • kde dálnice v dané spolkové zemi začíná a kde končí - zajímavé jsou zejména ty, které prochází vícero spolkovými zeměmi, jako např. A6 nebo A9, ale i několik dalších

  • přidáváme i informaci, jestli se na těchto úsecích dá jet v sobotu a v neděli (vzhledem k aktuálně platným výjimkám kvůli Covid-19)

Ještě jednou zdůrazňujeme, že v této tabulce jsou jen vybrané klíčové dálniční tahy v Německu. To znamená, že v tabulce nejsou zmíněné všechny spolkové země Německa (ty průběžně aktualizujeme, naposledy tady.