Vyhledat

Přepravy osvobozeny od zákazu řízení nákladních vozidel v Německu

  • Kamionová doprava, která je součástí kombinované železniční nákladní dopravy. Smí se jet pouze tehdy, je-li přiblížena nakládka k nejbližší nakládací stanici od vozidla nebo pokud je zboží přepravováno vlakem. Trasa vozidla na silnicích v neděli a ve státní svátek nesmí být delší než 200 kilometrů.

  • Nákladní doprava, která je součástí kombinované nákladní dopravy v přístavu. Smí se jet pouze tehdy, je-li vozidlo k nejbližšímu nákladnímu bodu nebo je-li zboží přepravováno co nejdále po vodě. Trasa na silnici nesmí být delší než 150 km.

  • Přeprava zboží podléhajícího rychlé zkáze, jako je čerstvé mléko a mléčné výrobky, čerstvé maso a masné výrobky, čerstvé ryby a rybí výrobky, jakož i ovoce a zelenina, pokud se jedná o odrůdy podléhající zkáze. Povoleny jsou také prázdné jízdy, pokud patří k jízdám, ve kterých je toto zboží přepravováno.

Aby dokázal řidič kamionu, že jede oprávněně v zákazu řízení, musí předložit kontrolorům příslušné průvodní doklady, případně fyzicky vézt náklad, pokud nejede prázdný.