Vyhledat

Připomínáme, že dnes je ve Francii svátek

  • jinými slovy platí zákaz jízdy jako v neděli / svátek.

  • u Paříže připomínáme náš nedávný článek, který popisuje odlišná pravidla v této oblasti - viz https://www.d365.cz/post/dnes-plati-celostatni-zakaz-jizdy-ve-francii-ale-vyjimku-ma-nekolik-useku-kolem-parize (upozorňujeme, že článek se týkal jiného svátku a tehdejší výjimky z platnosti zákazu kolem Paříže, je v něm ale dobře popsán mechanismus déle trvajících zákazů v této oblasti než ve zbytku Francie)

V těchto krátkých článcích popisujeme celostátní zákazy. Zajímají vás nějaké specifické zákazy ve Francii? Pro své členy (www.d365.cz/clenstvi) připravujeme velmi podrobné články se zákazy, napište nám co vás zajímá.
9 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol