Vyhledat

Podíl žen v silniční dopravě je dlouhodobě stabilní

Podíl žen v povoláních v silničním provozu zůstává stabilní, nicméně je jich pořád poměrně málo.

Pokud máme věřit zprávě Prospective Observatory of Trades and Qualifications in Transport and Logistics z roku 2020, počet řidiček v odvětví silniční dopravy dosáhl v roce 2019 10% pracovní síly v rodině řidičských profesionálů. Tento podíl je stabilní více než deset let.

Zajímavý je rozdíl mezi nákladní dopravou a osobní dopravou

  • v silniční nákladní dopravě zastávají ženy pouze 3% pracovních míst

  • zajímají 25% řidičských pozic v silniční osobní dopravě

Ve všech profesích dohromady (management, administrativa, provoz atd.), představují ženy 19% pracovní síly v odvětví dopravy, což je míra, která je v posledních letech velmi stabilní.