Vyhledat

Polsko: kontroly hranic z důvodu COVID-19

Minimálně do 24. března budou na polských hranicích hraniční kontroly s

  • Německem

  • Litvou

  • Českou republikou

  • Slovenskem

  • Běloruskem

  • Ruskem

  • Ukrajinou

Polské hranice lze překročit pouze na určených místech. Omezení jsou  zavedena pro cizince při vstupu do Polska. Řidičů nákladních vozidel, se toto opatření netýká.