Vyhledat

Poslední víkend s výjimkami ze zákazu jízdy v Německu

Jak naši pozorní čtenáři dobře vědí, ke konci srpna končí výjimky ze zákazu jízdy v posledních spolkových zemích Německa.

  • tento víkend tedy ještě platí pravidla shodná s poslední dobou

  • od příštího víkendu již očekáváme návrat ke stavu před Covid-19

Tuto změnu vám v nejbližších dnech samozřejmě potvrdíme.


Jsou pro vás informace o zákazech jízdy užitečné? Podpořte nás tím, že se stanete našimi členy na www.d365.cz/clenstvi.