Vyhledat

Potvrzení o činnostech a jak na něj

Hlavním zdrojem informací při silničních kontrolách jsou záznamy pořízené na tachografu. Absence těchto záznamů by měla být odůvodněná pouze tam, kde z objektivních důvodů záznamy na tachografu, včetně údajů vkládaných ručně, nebylo možné provést. Formulář potvrzení o činnostech by se měl použít pouze v případě, že záznamy na tachografu nejsou z objektivních či technických důvodů způsobilé prokázat, že byla dodržena ustanovení N561. Dopravce vystaví a předá řidiči před cestou vyplněné a podepsané potvrzení o činnostech na ty dny kontrolovaného období, v nichž řidič prováděl činnosti uvedené ve formuláři pod body 14 - 19 Vyplněný formulář musí podepsat jak odpovědný pracovník podniku (zaměstnavatel), tak i řidič. Povinnost řidiče doložit svoje činnosti se vztahuje na celé kontrolované období, tj. i na soboty a neděle během kontrolovaného období. Podnikatelé - řidiči (samostatně činní řidiči) si potvrzení vystaví sami a podepíší na místě řidiče i podniku. Formulář potvrzení o činnostech lze použít jen pro činnosti řidiče uvedené v bodech 14 - 19. Uživatel nesmí změnit obsah, strukturu nebo vzhled formuláře. Musí pouze strojově (tj. na počítači nebo psacím strojem) doplnit příslušné identifikační údaje, zaškrtnout jedinou z 6 možností (viz body 14 - 19) a vyplněný formulář vytisknout a podepsat. Doba trvání činnosti se uvede od - do (pomocí data i časového údaje). Po uplynutí kontrolovaného období předá řidič potvrzení o činnostech svému zaměstnavatel

Jak na to

Jedno potvrzení slouží vždy jen pro jednu z činností. Doklady za celé kontrolované období, tzn. záznamy na kartě, na kotoučích, ruční záznamy a potvrzení musí na sebe časově navazovat. Případné přerušení mezi dvěma doklady by nemělo být delší než cca 5 minut. Jestliže řidič určitou dobu (více dní za sebou) vykonával různé činnosti jiné než řízení vozidla podléhajícího N561, je zapotřebí vytvořit více potvrzení podle skutečně vykonávaných činností.

Žlutá kolečka

Kromě potvrzení o činnostech může být podle vyhlášky 478/2000 § 1b odst. 1 v ČR použit i jiný doklad, prokazující některé činnosti řidiče. Pro vnitrostátní dopravu se zatím používají i tzv. "žlu