Vyhledat

Pozor na výjimky ze zákazu jízdy kamionů v Německu

Nenechte se zmýlit výjimkami ze zákazu jízdy kamionů v Německu. Výjimky aktuálně zveřejňované na stránkách BAG se sice týkají nedělního, svátečního i sobotního provozu, ale souvisí výhradně a bezprostředně s pomocí a odstraňováním následků přírodní pohromy, která se nedávno Německem prohnala. Umožňují také zásobování obyvatel v těchto oblastech a prázdné jízdy s tímto související.


Velmi se nedoporučuje zkusit toho využít pro jiné přepravy, s katastrofou nesouvisející. S tolerancí německé policie by se v takovémto případě nedalo počítat.


Přehled zákazů jízdy v Německu si můžete najít na www.d365.cz/zakazy-jizdy. Případně celoroční přehled různých druhů zákazů jízdy v Německu (a dalších zemích) najdete na www.d365.cz/shop


#d365 #dispecink365 #dispecing365 #Nemecko #zakazyjizdykamionu #zakazyjizdy #prirodnikatastrofa #vyjimka #policie #BAG