Vyhledat

Pozor ve Stuttgartu - Euro 5 má "zákaz"

Od 1. července 2020 se týká opatření kvality ovzduší ve Stuttgartu už i dieselových vozidel Euro 5 - alespoň teoreticky. Stále se totiž neví jistě a neexistují žádné důkazy, které by to potvrzovaly.

Zákaz je stanoven v současném plánu čistého ovzduší pro město a vstupuje v platnost 1. července. Podle města však stále chybí potřebné dopravní značky, bez nichž řidiči nemohou vědět, kam mají povoleno najet a kam už ne. Zákaz tedy nelze ani kontrolovat, a ani postihovat.

Jakmile však značky namontovány budou, zákaz vjezdu bude pro Euro 5 platný, a to v „malé ekologické zóně“, která se skládá ze Stuttgartské Talkessel a Bad Cannstattu, Feuerbachu a Zuffenhausenu. Státní vláda stále chce zabránit zákazu řízení vozidel s pohonem dieselového motoru Euro 5 a sama se znovu postavila před soud, aby zabránila výkonu rozhodnutí vydaného již v roce 2017.

Ve Stuttgartu již existují celonárodní zákazy řízení motorové nafty s emisní normou Euro 4. Kromě toho již dieselové motory Euro 5 nesmějí jezdit na některých důležitých tepnách, které jsou značkami označeny.