Vyhledat

Pravidla doby řízení a odpočinku jsou na 30 dní pozastavena

Ministerstvo dopravy povolilo výjimku z Nařízení 561/2006 Sb. vztahující se k profesionálním řidičům. Ministerstvo povoluje plošnou výjimku ze zákazu jízdy na dálnicích a na silnicích I. třídy na území České republiky. V souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo Komisi, že v době od 16.3. po dobu 30 dnů. České úřady budou  uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech. Řidiči, kteří vinou kontrol (koronavirus) na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel. Důvod odchylky musí nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu.

0 zobrazení0 komentářů