Vyhledat

Proč nechtějí řidiči nakládat a vykládat kamion

Před pár dny obletěly médii výsledky dotazníku ministra dopravy mezi strojvedoucími vlaků, ve které byli dotazováni na to, co negativně ovlivňuje jejich práci.


D365.cz se v krátké anketě zeptal řidičů kamionů na jedno z citlivé téma a to nakládku a vykládku kamionů ze strany řidiče. Toto téma je nejen citlivé, ale i kontroverzní, protože důvodů, proč řidiči odmítají nakládku a vykládku kamionů, je celá řada.


Podobně jako dotazník mezi strojvedoucími, i my jsme se zaměřili na bezpečnost, proto jsme se zeptali jestli "je účast řidiče na nakládce a vykládce rizikem pro silniční provoz?". Jaký byl výsledek? 93% z více než tří stovek řidičů je přesvědčeno, že fyzická námaha při nakládce a vykládce kamionu má přímý vliv na jejich schopnost podat kvalitní výkon za volantem, protože jsou jednoduše unavení. Jen 3% si myslí opak.


 • řidiči negativně vnímají i fakt, že jsou placeni za určitý počet odpracovaných hodin, ale tím, že dělají práci za skladníka, umožňují zákazníkovi ušetřit

 • tento čas mnozí považují za nezaplacený, protože je nad rámec znění pracovní smlouvu

 • mnozí řidiči se obávají problémů při úrazu, není jim jasné, jestli úraz při nakládce kamionu je pracovní úraz nebo není (souvisí to i s poměrně nízkou nemocenskou velké části řidičů kamionů u nás)

Je nezbytné nastavení jasných pravidel pro nakládku a vykládku řidičů z pohledu pracovní doby

 • počet odpracovaných hodin

 • počet zaplacených hodin

 • počet hodin přesčasu

 • doba odpočinku

 • jak tento čas vykázat na tachografu

a taktéž bezpečnosti práce

 • kdo odpovídá za proškolení BOZP (dopravce / zaměstnavatel nebo zákazník, kde se nakládá)

 • kdo odpovídá za pracovní úraz

 • pravidla pro vytvoření důstojného místa pro odpočinek a hygienu řidiče


#ridici #vodici #ridicikamionu #vodicikamionov #nakladka #vykladka #odpocinek #bezpecnost #hygiena #pracovnipodminky #pracovniuraz #nemocenska #BOZP #pracovnidoba #tachograf275 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26