Vyhledat

Německo - výjimky během prázdninového provozu

Dnes si zkusíme popsat, jak budou vypadat omezení po 1.7.2020 v Německu. Letní prázdniny přináší vždy nějaké změny. Letos to je o trochu složitější.

Máme připravenou mapu Německa. Jednotlivé země rozdělujeme podle zákazů jízd.

Důležitá informace:

 • Údaje jsou zpracovány podle jednotlivých spolkových zemích.

 • Grafika (níže) vyjadřuje výjimky ze zrušení zákazů jízd o svátcích, sobotách a nedělích

 • Tento stav platí pro prázdninový provoz od 1.7.2020

 • Pozor - stav ukončení výjimek je v dalším textu a není součástí grafiky. Podívejte se, kdy končí výjimky a začnu platit standardní zákazy před Covid-19.

Přehledná infografika o stavu zákazů


Jednotlivé země během prázdninového provozu postupně ukončují výjimky ze zákazů jízdy - tzn. tam, kde platí výjimka se aktuálně jezdí. Po ukončení platnosti výjimky budou platit zákazy tak, jak to bylo před Covid-19. Zde je přehled seřazený po datumech ukončení platností výjimek.

 • 14.6. 2020: Bavorsko

 • 24.6.2020: Hamburg

 • 30.6.2020: Bádensko – Württembersko, Hesensko, Meklenbursko-Přední Pomořansko

 • 30.8.2020: Porýní – Falcko, Brémy

 • 31.8.2020: Sasko – Anhaltsko, Severní Porýní – Vestfálsko, Dolní Sasko, Durýnsko, Šlesvicko-Holštýnsko

 • 30.9.2020: Brandenbursko

 • neznámo: Sársko (zatím neoznámilo)

 • Pro Berlín a Sasko je již uplatňován zákaz jízdy v prázdninovém provozu

Doufáme, že infografika s mapkou pomůže každému kamioňákovi v jeho nelehké orinetaci co, kde a o do kdy je povoleno.


Pokud chcete ocenit naši práci, zeptejte se nás, jak na to. Díky!


#kamioňáci #řidičisobě #zákazy #regulace #německo


230 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol