Vyhledat

Provoz autoškol v době Covid-19 a platnost dokumentů pro řidiče

Přestože došlo k "uzamčení" ekonomiky od dnešního dne 22.10., řidiči nejsou v situaci, že by si nemohli zažádat o vydání nové paměťové karty do tachografu.

Za předpokladu, že uplynula doba platnosti uvedených dokladů

  • řidičský průkaz

  • průkaz profesní způsobilosti řidiče

  • potvrzení o oznámení ztráty, odcizení

  • poškození nebo zničení řidičského průkazu

je jejich platnost prodloužena pro řidiče na území ČR (viz včerejší článek zde https://1url.cz/bzfzB, ve kterém jsme uvedli, že dle § 115 odst. 5 zákona o silničním provozu v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné).

Zpřísněné podmínky pro šíření Covid-19, mají však ještě jednu informaci důležitou pro řidiče, a to povinné školení řidičů, které bude zítřejším dnem též omezeno. Pokud se tedy chystáte na školení, rozšíření si skupiny řidičského průkazu, bohužel od 22.10. (prozatím do 3.11., ale tento termín dnes již málokdo považuje za reálný) jsou pozastaveny vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Vzhledem k tomu, že zkoušky i vzdělávací akce nejsou v dnešní situaci možné provádět jinak, než prezenční formou, jsou tyto činnosti zakázané.

Jak tedy postupovat?

V případě, že jste řidičem v České republice a skončila Vám platnost výše uvedených dokladů, je potřebné si je ponechat a v případě kontroly je předkládat. Tyto doklady jsou považovány za platné.

Jak je to s paměťovou kartou řidiče?

Pokud by Vám měla projít platnost karty do digitálního tachografu, počítejte s omezeným provozem v rámci všech pracovišť úřadů a obcí v rozsahu úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost (z toho důvodu můžete počítat s dlouhými frontami, což nejsme si jistí, jestli je správné opatření v boji proti