Vyhledat

První ze čtyř celoevropských kontrolních kampaní pro rok 2021 je tady

První ze čtyř kampaní Truck and Bus naplánovaných pro rok 2021 je tady. Po dobu jednoho týdne, do 14. února včetně, stovky hlídek provozozují kontroly na hlavních tepnách Evropy. Během kontrol se kontroloři zaměří na podmínky řidičů, rychlostní limity, dodržování předpisů ADR, dobu řízení a odpočinku, technický stav vozidel a povolení a přepravní dokumentaci.

Ve srovnání s předchozími lety se sníží počet kontrolorů zapojených do operace, protože část z nich je věnována kontrolám proti pandemii Covid-19 a omezuje příležitosti pro nákazu na samotné kontrolory.

Předchozí kampaň Truck and Bus proběhla v říjnu 2020 a během tohoto týdne kontroloři zjistili 68.791 porušení předpisů na průmyslových vozidlech, přičemž z technických důvodů bylo zastaveno 2.539 vozidel. U jednoho ze tří zastavených nákladních vozidel došlo k nejméně jednomu porušení předpisů.

Většina porušení zahrnovala nepřiměřenou rychlost a nedodržení doby řízení a odpočinku. Za toto nejnovější porušení předpisů policisté pokutovali 10.426 řidičů nákladních vozidel. Policie navíc zjistila neoprávněnou manipulaci s 321 tachografy a 26.268-krát s nimi bylo manipulováno nepravidelně. Také v tomto říjnovém týdnu našli kontroloři 168 řidičů pod vlivem alkoholu a 28 pod vlivem drog.

Další závažná porušení odhalená během kampaně Truck and Bus v říjnu 2020 zahrnují technické závady vozidla 4.773 případů, přetížení na nápravu celkem 2.148 případů a nedostatečné zajištění nákladu v 1.618 případech. Konečně pak 678 vozidel vykazovalo při přepravě nebezpečných věcí neregulérní situace. Nedostatek používání bezpečnostních pásů je stále velmi rozšířený a zaznamenaný fenomén u 3.777 řidičů. Mimo přepravní předpisy kontroloři odhalili 83 případů nelegálního nošení střelných zbraní, 243 případů obchodování s lidmi, 106 hledaných osob a 373 případů majetkové trestné činnosti.
641 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol