Vyhledat

Rakousko - přehled opatření a výjimek

Zákaz jízd


V Rakousku o víkendech a svátcích pro nákladní vozidla nad 7,5 tuny bude pozastaven do neděle 17. května 2020 včetně.


Nařízení 561/2006 pro těžké nákladní automobily z 3,5 t (vnitrostátní a mezinárodní přeprava). 


Platné výjimky


  • Výjimka z čl. 6 odst. - denní doba řízení Denní doba řízení nesmí přesáhnout 11 hodin (bez výjimky: 9h a 2x týden 10h).

  • Výjimka z čl. 6 odst. - týdenní doba řízení  Týdenní doba řízení nesmí překročit 60 hodin (s výjimkou: 56h).

  • Výjimka z čl. 6 odst. - doba řízení ve dvou týdnech Celková doba řízení během dvou po sobě následujících týdnů nesmí překročit 100 hodin (s výjimkou: 90 hodin)


Změny vstoupily v platnost 11. dubna 2020 a platí do 31. května 2020.


Hraniční přechody


Rakousko má dočasné hraniční kontroly na hranicích, které se prodloužily do 7. 5. 2020


  • Itálie

  • Švýcarska

  • Lichtenštejnsko

  • Německo 


Dočasné znovuzavedení hraničních kontrol  budou do 11. 11. 2020 na vnitřních hranicích


  • Slovinska  

  • Maďarska 


Zdroj: Spolkový věstník II. č. 177/2020 a 178/2020
42 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26