Vyhledat

Rakousko plánuje regulaci na hraničním přechodu Kufstein / Kiefersfelden

Plánované regulované jízdy nákladních vozidel na hraničním přechodu Kufstein / Kiefersfelden směrem na jih se opět očekává na začátku roku 2021.

Analýzy ukázaly, že lze očekávat zvláště vysoký objem silného provozu, což povede k přetížení dopravy. Hlavním úkolem plánování dopravy je vývoj a provádění strategií pro udržitelné zabezpečení a zlepšení mobility v Tyrolsku.

Klíčovým politickým cílem je přesouvání dálkové silniční nákladní dopravy (kamionová doprava) na železnici. Kromě rozšíření železniční infrastruktury v Brennerském koridoru, musí být dále rozvíjena nad rámec dopravní politiky pro dálkovou nákladní dopravu, aby bylo dosaženo posunu.Všeobcené obchodní podmínky >

Kontakt:

digiCHAIN s.r.o.

IČ: 07315694

d365@d365.cz

© Copyright D365.cz