Vyhledat

Rakousko znevýhodňuje zahraniční řidiče

Na některých rakouských dálnicích se rychlostní limity nevztahují na elektromobily a pouze pro ty, kteří mají rakouskou registraci. To by mohlo porušit právo EU.

Každý, kdo cestuje po dálnicích v Rakousku, zná omezení rychlosti s poznámkou IG-L. Zkratka „Immissionsschutzgesetz Luft“ znamená, že pro zlepšení kvality ovzduší bylo zavedeno omezení rychlosti. Posouzení spolkového ministerstva dopravy uvádí, že pravidlo by mělo být vnímáno s ohledem na zákaz diskriminace podle práva EU, jelikož jsou zvýhodněna pouze rakouská vozidla.

Ministerstvo dopravy Německa vysvětluje, že Evropská komise, jakožto strážce smluv, odpovídá za sledování, zda jsou opatření přijatá státy v EU rovnocenná. V případě porušení je možné zasáhnout proti členskému státu prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti o rovnocennosti. Rakousko by mělo zrušit zvláštní pravidlo, nebo ho upravit tak, aby platilo pro všechny stejně. Je důležité najít jednotné řešení pro elektrická a vodíková vozidla na evropské úrovni. Žádná země by neměla být znevýhodněna.

Jednou z možností by mohlo být vytvoření poznávacích značek pro elektromobily s jednotnými specifikacemi, které uznávají všechny země. Toto téma bude v budoucnu stále důležitější tvrdí přední politik Wolfgang Stefinger. V současné době je pravidlem, že v Rakousku je vlastní pouze malá skupina řidičů.
431 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26