Vyhledat

Řidiči kamionů můžou na testy Covid-19 bez objednání

Centrální řídící tým Ministerstva zdravotnictví ČR žádá poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou provozovateli odběrových míst ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní či sekundární síti, a nebo provádí samostatně antigenní testování (dále jen „odběrové místo“), aby řidičům nákladní dopravy udělili výjimku, která jim umožní neprodleně podstoupit antigenní test v jejich odběrovém místě na stanovení přítomnosti viru SARS-COV-2, a to bez povinnosti předchozího objednání. Tato výjimka může být udělena pouze osobě, která se na odběrovém místě prokáže řidičským průkazem s vyznačeným kódem „95“ na zadní straně, průkazem profesní způsobilosti nebo kartou řidiče.


https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Metodický-pokyn-k-testování-řidičů-nákladní-přepravy.pdf