Vyhledat

Síť inteligentních kamer na železničních přejezdech v ČR bude rozšířena

Po pilotním projektu v Úvalech u Prahy, se 18.5.2020 spustí provoz další inteligentní kamery na železničním přejezdu Uhersko.  Nejedná se o represivní, ale preventivní krok, který má neukázněné řidiče monitorovat a napomoci tak přestupky hodnotit ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o přejezd, který je využíván rychlostními vlaky a v případě neukázněnosti řidiče, je ohroženo na životech i několik desítek lidských životů, byl tento přejezd vytipován a patří tak mezi další z vybraných.

O tom, že se nejedná o skrytou šikanu řidičů, svědčí i fakt, že seznam přejezdů, na kterých budou tato zařízení fungovat, je veřejně dostupný,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.  Kamerové systémy mohou být v rámci dohody a spolupráce s příslušnou obcí doplněny i o radar, který bude v době klidového režimu přejezdu zaznamenávat překročení nejvyšší povolené rychlosti při průjezdu silničních vozidel. Monitorování přejezdů bude celkem umístěno na 14 přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou, a také na vybraných regionálních tratích, např. Žďárec u Skutče – Svitavy.  Řidič, který vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno, se dopouští podle zákona přestupku a hrozí mu:

  • pokuta až 5 000 korun,

  • zákaz řízení až na 6 měsíců,

  • v bodového systému mu bude přičteno 7 bodů.


Instalace těchto inteligentních kamer, neskončí jen u čísla 14. Zcela novým zařízením bude monitorováno i dalších 16 přejezdů po celé ČR a jejich instalace proběhne do konce příštího roku. Celkově se tím přispěje k vyšší opatrnosti a komunikaci případných neshod, kdy se jedná o pouhé selhání stroje, které v daný okamžik nemůže řidič ovlivnit.

16 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol