top of page
Vyhledat

Sasko má v novém pokutování dle katalogu také jasno

Nová pravidla silničního provozu v Německu vstoupila v platnost na konci dubna a v červenci byla částečně zrušena z důvodu formálních chyb v právním textu. Veškeré pokuty uložené z tohoto období musí být v Sasku stále uhrazeny. Co říkají odborníci na dopravní právo?

Pokuty za porušení rychlosti, které již byly zaplaceny podle dočasně platné nové vyhlášky o silničním provozu, nebudou vráceny. Saské ministerstvo vnitra to oznámilo na žádost MDR Sachsen. Na druhou stranu mohou úřady zrušit vydané zákazy řízení.

Profesor dopravní politiky Georg Hirte z TU Drážďany považuje za obtížné sdělit lidem že od nových pravidel upouštějí. Z politického hlediska je to určitě zklamání. Z právního hlediska je pravděpodobně obtížné podniknout kroky proti těmto pokutám, protože lhůta pro podání námitky již vypršela, a řízení se proto považuje za ukončené. To je u zákazů řízení jiné. „Stále běží,“ a proto je lze znovu zrušit.

Právní oddělení ADAC situaci hodnotí podobně, ale zdůrazňuje Brandenburské řízení. Tam byly pokuty opraveny zpětně. Pokud byla po změněném a neplatném katalogu uložena vyšší pokuta. Vedoucí právního oddělení Markus Schäpe vysvětluje: „Toto vyžaduje značné úsilí pro úřady, jimž se ostatní spolkové země vyhýbají.“

Řada států již oznámila, že nebudou (prozatím) trestat dopravní přestupky podle přísnějšího katalogu pokut, který platí od dubna, například jsou to státy Saska a Saska-Anhaltska, Durinska, Brendemburska, Bavorska, Berlía a Severní Porýní-Vestfálska a budou trestat probíhající přestupky podle starého katalogu pokut.

Sasko má o řešení pokut podle nového katalogu a nového způsobu pokutování pro občany jasno. Pokuty se nevracejí, ale zákazy řízení jsou zrušeny a řidiči tedy nemusí odevzdávat svá řidičská oprávnění.
10 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů. Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

bottom of page