Vyhledat

Sedm evropských zemí podává stížnosti na balíček mobility

Polsko, Litva, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Kypr a Malta. Sedm států, které se nechtějí spokojit s balíčkem Mobility a podaly hromadnou stížnost k Evropském soudnímu dvoru v Haagu.

Ministři dopravy dotčených členských zemí odsuzují „překážky“, které novelizace přinesla, a které by poškodily malé a střední podniky v odvětví mezinárodní kamionové dopravy. Pravidla zavedena prvním paktem mobility brzdí řádné fungování dodavatelských řetězců v Unii v době zdravotní krize, zatímco přesnost dodávek je zásadní, zejména u strategického zboží, jako jsou zdravotnické prostředky, zdůrazňují ministři.

Příčinou problému s novým balíčkem mobility, jsou povinnosti uložené řidičům na služební cestě do zahraničí, aby se v pravidelných intervalech vraceli do země, kde je jejich vozidlo registrováno, protože to znevýhodňuje odlehlé země a ostrovní státy.

Podle příkladu několika pobaltských zemí loni v září se odvolávají i na životní prostředí a zvýšení CO2 v jejich zemi z důvodu četnosti návratu řidičů do místa země původu, to by totiž znamenalo o 3 miliony tun CO2 navíc ročně. Opatření balíčkem mobility, by bylo by v rozporu s cíli v oblasti klimatu daných států.

Naskytl se tedy výrazný nesouhlas, jak v omezení samotných řidičů, tak i dopravců a plnění klimatických cílů, které si Evropská unie stanovila jako součást takzvané Zelené dohody. Nyní tedy bude práce přijatého balíčku v trvání tří let, než byl přijat zpochybňován.
192 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26