Vyhledat

SK: Polícia povolila výnimku nákladným vozidlám na najbližšie dve nedele a kontroly na hraniciach

Bola udelená všeobecná výnimka z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na nedeľu 19. apríla 2020 a 26. apríla 2020

Pôvodné obmedzenie jazdy podľa §39 znie:

Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom:


  • v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín

  • v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín