Vyhledat

SK: Polícia upúšťa od sankcií pre kamionistov a vodičov z povolania

Je čas spojiť sa elektronicky s úradmi pre zažiadanie o vydanie nového dokladu. Profesionálni vodiči nebudú pokutovaní za uplynutie platnosti dokladov podľa platnosti nižšie uvedených pravidiel až do odvolania. Pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky polícia až do odvolania nebude ukladať sankcie a uplatňovať príslušné oprávnenia policajta vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke vzťahujúce sa na vodičov motorových vozidiel, ktorým dňom 15. 03. 2020 skončila platnosť:

  • osvedčenia vozidla na prepravu ADR alebo preukazu vodiča ADR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

  • protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, ktorá je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave,

  • kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,

  • dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 87 zákona o cestnej premávke,

  • dokladu o psychickej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 88 zákona o cestnej premávke.

V Slovenskej republike je možné vykonávať prepravu nebezpečných vecí (ADR) aj na základe osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR, ktorého platnosť skončila po 15.3.2020.  Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR sa vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti (bod 9.1.3.4 dohody ADR).

6 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26